x

Radyoloji

Radyoloji Nedir?
Radyoloji, hastalıkların tanı sürecinde ses, radyo dalgaları ve X ışınları ile görüntüleme teknolojilerini kullanan, tedavi sürecinde görüntüleme teknikleri eşliğinde invaziv prosedürler içeren, hastalıkları teşhis etmek için görüntülerin geniş kapsamlı yorumlandığı ileri teknoloji kullanılan tıbbi bir uzmanlık alanıdır. 
 
Hastalıkların tanısının doğru şekilde konularak başarılı bir tedavi süreci yürütülmesinde radyolojik tetkikler ön plana çıkmaktadır. Gelişen teknoloji ile birlikte tüm vücut sistemleri farklı görüntüleme tetkikleri ile incelenebilmekte ve hastalıklarla mücadelede başarılı sonuçlar elde edilmektedir.
 
Radyoloji Hangi Hastalıklara Bakar?
Kemik ve akciğer hastalıklarının teşhisinde,
Yaralanmalar ve acil tıpta,
Meme hastalıklarında,
Kalp ve damar hastalıklarının teşhis ve tedavisinde,
Hamilelik takibinde,
Yumuşak doku ve iskelet sistemi hastalıklarının teşhisinde,
Omurga, omurilik, beyin, baş, boyun, bel, nöroradyoloji gibi sinir sistemi kontrollerinde,
Karın, batın, meme, yumuşak doku lezyonlarının görüntülenmesinde,
Jinekolojik ve pediatrik hastalıkların incelemesinde kullanılır.
 
Hastanemiz radyoloji bölümünde;
* Manyetik Rezonans Görüntüleme ( MRG )
* Bilgisayarlı Tomografi (BT) 
* Ultrasonografi, Renkli Doppler Ultrasonografi ve 4D Detaylı Obstetrik Doppler USG
* Mamografi
* Floroskopi
* Röntgen (X- Ray)
* Kemik Dansitometri
* Bununla birlikte Girişimsel Radyoloji uygulamaları da yapılmakta ve PACS (Görüntü arşivleme ve iletişim sistemi) kullanılmaktadır.