x

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Kadın sağlığı toplumun önemli bir göstergesi olup gelişmişlik düzeyi ile yakın ilişkilidir. Sağlıklı toplumlar sağlıklı anneler ve sağlıklı çocuklar ile mümkündür. Özel Meditech Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümümüz bu anlayışla hem jinekolojik hem de obstetrik  konularda modern tıbbın gereksinimlerini yerine getirecek şekilde hizmet vermektedir.
 
Bölümümüzde gebelik öncesi takip, gebelik takibi ve doğum, infertilite (kısırlık), genel jinekolojik muayene, jinekolojik hastalıklar, pubertede hormonal bozukluklar ve menopoz ile ile ilgili teşhis ve tedavi işlemleri uygulanmaktadır.

Kadın hastalıkları ve doğum bölümü genel olarak obstetri (gebelik) ve jinekoloji (kadın hastalıkları) olarak iki ana bölümden oluşur.

OBSTETRİK TAKİP VE TEDAVİLER
Gebelik öncesi bakım ve takip: Gebelik öncesi takiplerde sağlıklı ve güvenli bir gebelik için anne adaylarının mevcut tıbbi durumları, olası risk faktörleri değerlendirilip anne adayı ve bebek için ideal sağlık şartlarının oluşturulması amaçlanır.
Gebelik takibi: Amacımız anne adaylarının sağlıklı bir şekilde sağlıklı bebekleri kucağına almasıdır. Bölümümüzde bu esnada annede gelişebilecek hastalıkların, olası riskli durumların takip ve tedavileri ve normal gebelik takipleri yapılmaktadır. Gebe takiplerinde gebenin haftasına uygun ultrasonografi ölçümleri, yine haftasına uygun tüm tetkikler yapılmaktadır. Hastanemizde gebe takiplerinde yapılan bazı tetkikler şunlardır:
• Gebelik öncesi ve ilk muayenede yapılması gereken tüm kan ve idrar tetkikleri.
Ultrasonografi: Ses dalgaları kullanılarak anne karnındaki bebeğin görüntülerinin elde edilmesidir. Gebeliğin haftasına uygun olarak her muayenede gebeler ultrasonografi ile değerlendirilir.
Dört boyutlu ultrasonografi: Dört boyutlu ultrason cihazı en, boy, derinlik boyutlarını içeren üç boyutlu görünümün eş zamanlı televizyon görüntüsü gibi monitörde görülmesini sağlayan ultrasondur.
Dört boyutlu ultrasonografide bebeğin hareketleri anlık olarak izlenir (parmak emmesi,  esnemesi, vs.). Erken dönemde cinsiyet tayini, yarık damak, dudak, eksik parmak, beyin  omurilik rahatsızlıkları gibi patolojilere erken tanı imkân sağlar. Bebek ve anne arasında  duygusal yakınlaşma sağlayan bebeğin renkli görüntüsünü almak aile için ayrı bir  mutluluktur. 16. Haftadan itibaren daha net görüntüler elde edilebilir. Bebeğin pozisyonu,  bakılacak alanlardaki bebeğin sıvısı görüntüyü etkileyeceğinden her zaman çok net  görüntüler elde edilemeyebilir.
Detaylı USG: Anne karnındaki bebeğin belirli haftalarda detaylıca incelenmesidir. Bu ultrasonografik değerlendirmede anomali taraması da yapılır.
İkili tarama testi: Hamileliğin 11-14. haftaları arasında down sendromu için uygulanan bir tarama testidir.
Üçlü tarama testi: Hamileliğin 16-20. haftaları arasında down sendromu için uygulanan bir tarama testidir.
Dörtlü tarama testi: Hamileliğin 16-20. haftaları arasında down sendromu için  uygulanan bir tarama testidir.
Amniyosentez: Bazı özel durumlarda amniyon sıvısından örnek alınması ile bebeğin genetik anormalliklerin araştırıldığı tetkiktir.
OGTT (Oral glukoz tarama ve tanı testleri): Şeker yükleme testi olarak bilinir. Gebelikte sık rastlanan gestasyonel diabet (gebelik şekeri) tarama ve tanısı için yapılır.
NST: Yine belli gebelik haftasından sonra anne karnındaki bebeğin kalp atımlarının monitorizasyonu ile bebeğin iyilik halinin, annede rahim kasılmalarının ve ağrılarının değerlendirilmesidir.

Hastanemizde gebeliği miadına eren anne adaylarına uygun doğum şekli belirlenerek normal vajinal doğum ve sezaryan gerçekleştirilmektedir.

JİNEKOLJİK TAKİP VE TEDAVİLER:
Jinekolojik bölümde ise overler (yumurtalıklar), fallop tüpleri, uterus (rahim), vajina ve vulva (dış genital organlar) gibi kadın üreme organları ve bunlardan kaynaklanan hastalıklar değerlendirilmektedir. Yaşa göre değişkenlik gösteren bu sağlık hizmetleri kapsamında pelvik muayene, pelvik ultrasonografi, smear (pap-test), kolposkopi, enfeksiyon taramaları (HPV DNA, vajen kültürü vb), hormon tetkikleri, histerosalfingografi (HSG-rahim filmi) ve gerektiği zaman jinekolojik operasyonlar yapılmaktadır.
Kadın hastalıkları ve doğum bölümümüz tarafından tedavisi gerçekleştirilen rahatsızlıklardan bazıları şu şekildedir:
Pubertal bozukluklar: Pubertede (ergenlik dönemi) adet döngüsü bozuklukları.
Dismenore: Ağrılı adet görülmesidir.
Adet düzensizlikleri: Çok sık, yoğun ve düzensiz kanamalardan, gecikmeli adet görmeye kadar tüm adet düzensizlikleridir.
Vajinal enfeksiyonlar: Mantar veya bakteriyel kaynaklı patojenler başta olmak üzere çeşitli mikroorganizmalara bağlı oluşan enfeksiyon hastalıklardır. Viral kaynaklı da olabilir, genital herpes, HPV enfeksiyonları, siğiller de genital enfeksiyonlar arasında yer alır.
Pelvik inflamatuar hastalıklar: Pelvik bölgede  yer alan üreme organlarında gelişen enfeksiyon hastalıklarıdır. Çoğunlukla tedavi edilmeyen vajinal enfeksiyonlar ilerleyerek sebep olur.
Cinsel yolla bulaşan hastalıklar: Klamidya, gonore, sifiliz, HPV, herpes simpleks ve trikomoniyazis gibi hastalıklardır. Vajinal enfeksiyon veya pelvik inflamatuar enfeksiyonlara yol açarlar.
Bartholin kisti: Bartholin kisti, kadınların dış genital bölgesinde, vajinal girişin hemen yanındaki Bartholin bezlerinde oluşan bir kisttir. Bazı rahatsızlıklar nedeni ile bezlerin kanalları tıkanır ve bu da bez içinde sıvı birikimine yol açarak Bartholin kisti oluşturabilir.
Endometriozis: Rahim dokusunun rahim dışında gelişmesidir ve kronik pelvik ağrı yapan bir durumdur. Yumurtalıklarda gelişirse endomatroma (çikolata kisti) adını alır.
Uterin myomlar: Uterus içerisinde gelişen iyi huylu doku büyümeleridir. Boyutlarına, yerleşim yerlerine ve hastada yaptığı bulgulara göre takip ve tedavisi planlanır. Tedavisi cerrahidir.
Endometrial polipler: Endometriumdan (rahim iç tabakası) kaynaklanan urlardır. Adet düzensziliği, fazla kanama ve ağrıya sebep olurlar. Histeroskopik yöntemle çıkarılırlar.
Pelvik organ prolapsusu: Pelvik organları destekleyen kas ve bağ dokunun güçsüzlüğü nedeniyle gelişen pelvik organlardaki sarkmalardır. Rahmin tümüyle dışarı çıkmasına kadar ilerleyebilir. Tedavisi cerrahidir.
İnfertilite (Kısırlık): Çocuk sahibi olamama durumudur. Kadınlarda ovaryen yetmezlik, menstrüel düzensizlik veya uterusun yapısal anormalliklerinden kaynaklanabilir.
Doğum kontrolü danışma ve uygulanan yöntemler: RIA (rahim içi araç) uygulaması (bakırlı RİA, hormonlu RİA-Mirena), deri altı implantı yerleştirilmesi, laparoskopik tüp ligasyonu.

Hastanemiz Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümünde tedavi amaçlı yapılan işlemler ve operasyonlar şunlardır:
Kolposkopi: Rahim ağzı (serviks) patolojilerinde serviksin özel bir mikroskop sistemi ile incelenmesidir. 6-40 kat büyütme özelliği olan kolposkop adı verilen ışıklı aletle rahim ağzı daha net görüntülenerek çıplak gözle görülemeyen kanser öncüsü lezyonların saptanmasına olanak sağlar. Işlem esnasında serviksten biyopsi de alınır.
Kriyoterapi: Kriyoterapi rahim ağzındaki anormal dokuları dondurarak tahrip etmek esasına dayanan bir tedavi şeklidir. Genellikle rahim ağzındaki hücresel değişikliklerin ve halk arasında yara adı verilen erozyonların tedavisinde kullanılır.
Histerosalfingografi: Rahim içinin ve tüplerin yapısal ve işlevsel özelliklerini değerlendirmek için kullanan bir tanı yöntemidir. Kontrast madde rahim ağzından basınçla verildiği için bazı durumlarda tüplerdeki mukus benzeri engelleyici yapıları temizleyerek tedavi edici etki de gösterebilir. Infertilite (kısırlık) değerlendirilmesinde istenen önemli bir tanı yöntemidir.
Endometrial biyopsi: Adet düzensizliği, yoğun kanama, rahim iç tabakasının kalınlığında artış gibi durumlarda tanısal amaçlı yapılan bir işlemdir.
Terapötik küretaj: Yoğun ve uzun süren anormal uterin (rahim) kanamalar, düşükler, anembriyonik (boş) gebelikler gibi durumlarda tedavi ve tanı amaçlı yapılan küretajdır.
Histeroskopik ameliyatlar: Rahim içinde polipi, miyomu, aşırı kanaması, rahim içi yapışıklığı, rahim içinde perde olanlar, spiralleri rahim içinde kaybolanlar ve rahminde doğuştan anomali bulunanlarda tedavi için uygulanan cerrahi bir işlemdir. Anestezi altında rahim içine kamera ile bakılarak uygun işlem yapılır.
Laparoskopik ameliyatlar: Bölümümüzde laparoskopik yöntem ile tüp ligasyonu (tüpleri bağlama) , dış gebelik ameliyatları ve yumurtalık kisti çıkarılması ameliyatları yapılmaktadır. Kapalı ameliyat yöntemi olarak bilinir.
Histerektomi: Uygun endikasyonlarda (miyom, tedaviye cevap vermeyen aşırı uterin kanamalar, endometrial hiperplaziler vb) rahimin alınma ameliyatıdır.
Vajinal  histerektomi: Rahim sarkmalarında rahmin vajinal yoldan çıkarılma ameliyatıdır. Karından herhangi bir kesi olmaz.
Sistosel ameliyatı: Sistosel veya idrar torbası sarkması olarak da bilinen durumdur. Sistosel idrar torbasının normal konumundan aşağı düşmesi ve vajina duvarını itmesidir. Ameliyat sırasında idrar kesesi eski yerine yerleştirilir, ekstra dokular çıkarılır ve pelvik taban kasları sıkılaştırılır.
Rektosel ameliyatları: Rektosel kalın bağırsağın son kısmı olan rektumun, vajina içine fıtıklaşmasıdır. Rektum ve vajen arasındaki destek dokunun zayıflaması sonrası gelişir. Ameliyatla dokular onarılır.
Tot ameliyatı: İdrar kaçırma şikayeti olanlara yapılan bir ameliyattır.
Genital estetik operasyonlar