x

Göğüs Hastalıkları

Göğüs hastalıkları bölümünde; solunum yolunu ilgilendiren  akut ya da kronik gelişen hastalıkların tanı ve takibi yapılmaktadır.

Aynı zamanda uyku bozukluğu hastalığının başında gelen uyku apne sendromunun tanı ve takibi de bölümümüz tarafından yapılmaktadır.

Üst solunum yolu enfeksiyonları, akut bronşit ve zatüre gibi hastalıklar solunum yolunun akut gelişen hastalıklarıdır. Solunum yolunu ilgilendiren kronik hastalıklar  ise astım bronşit, allerji, kronik bronşit, KOAH gibi hastalıklardır. Bu kronik hastalıklar düzenli ilaç kullanımı ve takip gerektiren hastalıklardır.

Bu hastalıkların tanısı için solunum fonksiyon testi, allerji testleri yapılmaktadır. Aynı zamanda hastalığa zemin hazırlayacağı için sigara bırakma yönünde psikoterapi şeklinde hizmet sunumu yapılır.

Sigara içimi ile yakın ilişkisi bulunan akciğer kanserine yaklaşım açısından aynı zamanda  tanı amaçlı bronkoskopik işlemler ve yine tanısal amaçlı torasentez işlemi yapılmaktadır.

BRONKOSKOPİK İŞLEM
Bronkoskopi işlemi lokal anestezi altında hasta hafif sedatize edilerek ve hava yolu uyuşturularak yapılır. Bükülebilir bir cihazla burun ya da ağız yolundan soluk boruları içerisine girilerek hava yollarının içi değerlendirilir. Hava yollarını tıkayan bir oluşum varsa biyopsi yapılır. Akciğer kanseri tanısını koymak için yapılan bir işlemdir. Bronkoskopik işlem aynı zamanda düzelmeyen zatürelerde altta yatan olası verem gibi hastalıkların tanısını koymak için de yaptığımız bir işlemdir.

TORASENTEZ İŞLEMİ
Torasentez işlemi akciğer zarları arasında gelişen sıvı toplanmasının altında yatan sebebi ortaya koymak için yapılan bir işlemdir. Tanı ve tedavi amaçlı yapılır. Sırttan ince bir iğne ile girilerek sıvı boşaltılması yapılır bu sıvıdan sitoloji , bakteriyoloji ve verem hastalığının tetkikleri yollanır. Sıvının eşlik ettiği zatürelerde, akciğer kanserlerinin tanı ve tedavisinde de yapılır. 

ALLERJİ TESTLERİ
Deri prick testi de denilen allerji testi 10 ila 15 parametre üzerinden yapılır. Sağ kol iç yüzü iğne ucu ile hafifce çizilir.  Her iğne ucu çiziğinin üzerine allerjen damlatılır, 15 dakika beklendikten sonra pozitif ve negatif kontrol ile karşılaştırılarak sonuç verilir. Piyasadaki mevcut allerjenler ev tozu, kedi, köpek, polen, mantar, yabani otlar ve bölgesel ağaç karışımları, hububat karışımları şeklindedir. Mevsimsel allerjik rinit, uzayan öksürük, allerjik astım tanısında tercih ettiğimiz bir testtir.

UYKU LABORATUVARI
Horlama, uykuda nefes durma ve gün içerisinde yorgunluk şikayetleri ile seyreden uyku apne sendromunun tanısını koymak için hasta bir gece uyku odasında yatırılır. Her hangi bir ilaç verilmeden uyku analizi yapılır. Gece boyu uyku teknisyeni tarafından kayıt alınır. Uyku apne sendromu tanısı konan hastalara tedavi amaçlı solunum cihazı vermek için ikinci yatışın da yapıldığı özel bir odadır.