x

Psikolog

Özel Medi-tech Hastanesi Psikoloji Bölümü
*Çocuk ve Ergen Psikoterapisi
*Yetişkin Psikoterapisi
*Aile Terapisi
*Evlilik ve Çift Terapisi alanlarında bireysel ihtiyaçlara uygun şekilde Psikoterapi hizmeti sunmaktadır.

Özel Medi-tech Hastanesi Psikoloji Bölümü, Psikoterapi konusunda uzman psikiyatristimiz ve uzman psikologumuz tarafından ihtiyaçlarınıza yönelik kısa ve uzun dönemli psikoterapi hizmeti ile bir tedavi planı geliştiriyor. Özel Medi-tech Hastanesi Psikoloji bölümünde bütün psikoterapi programları uzman psikolog tarafından haftalık seanslar halinde uygulanmaktadır. Uygulanacak olan program gizlilik ve sınır prensipleri dahilinde, danışan kişiye detaylı bir şekilde açıklanır. Gerekli görüldüğü durumlarda psikiyatri departmanı ile birlikte vaka takip edilir.

Psikoterapi Hizmeti Sunduğumuz Yaygın Görülen Psikolojik Rahatsızlıklar
• Anksiyete Bozuklukları: Yaygın anksiyete, panik Yaygın anksiyete, panik bozukluk ve agorafobi, fobi, posttravmatik stres bozukluğu
• Depresyon
• Obsesif-kompulsif bozukluk
• Bipolar bozukluk
• Somatoform bozukluklar
• Yeme bozuklukları
• Uyum bozuklukları Çocuk ve Ergenlerde En Yaygın Görülen Psikolojik Problemler
• Korku ve endişeler
• Tuvalet eğitimi 
• Takıntılar
• Aile içi çatışma / aile içi iletişim sorunları
• Okul problemleri
• Bağımlılık
• Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, özel öğrenme güçlüğü
• Uyum ve Davranış Problemleri
• Boşanma süreci

Sunduğumuz Hizmetler
Bireysel Psikoterapi
Psikoterapi konusunda uzman psikiyatristimiz ve uzman psikoloğumuz sizi dinleyerek ihtiyaçlarınıza yönelik kısa ve uzun dönemli psikoterapi planı geliştiriyor. 

Çocuk ve Ergen Psikoterapisi 
Çocuk ve Ergen Psikoterapisi programlarında anne-baba danışmanlığı, okul dönemindeki çocuklar için psikoterapi, ergenlik dönemi problemleri,kendine güven geliştirme, okula uyum sorunları, sınav döneminde yaşanan anksiyete ile baş etme, kariyer danışmanlığı, davranış problemleri, ilişki problemleri, cinsel sorunlar ve ergenlik döneminde aile içi çatışma gibi çok geniş yelpazede hizmet verilmektedir. Bölümde uygulanan psikoterapiler arasında; oyun terapisi, bireysel terapi ve bilişsel-davranışsal terapi yöntemi ile çocuk / genç odaklı aile terapisi bulunuyor. 

Aile Terapisi
Psikolojik sağlığın en önemli faktörlerinden biri de sağlıklı aile ilişkileridir. Aile terapisi, ilişkilerde bir değişim yaratmak ya da ilişkileri güçlendirmek için ailelerle ya da çiftlerle yapılır. Çiftlerin ilişki sorunları, kuşaklararası aktarılan problemler, çocuklarda davranış sorunları, kardeşler arası problemler, kronik hastalık durumları aile terapisi içerisinde çalışılan konulardandır. Çocuk-Ergen Psikolojisi Bölümümüze başvuran ebeveynlere de gerekli durumlarda çocuk odaklı aile terapisi hizmeti de veriliyor. 

Evlilik ve Çift Terapisi
Evlilik ve Çift Terapisi programlarında açık iletişim kurma, duyguları ifade etme, dürüstlük, kendine güven ve empati geliştirme, kendilik ve çift farkındalığı, etkin problem çözme üzerine terapötik çalışmalar yer almaktadır. 

Medikal Tedaviye Entegre Psikolojik Destek Programları
Psikolojik Destek Programları ile mevcut medikal tedavilere entegre bir şekilde hastaların rahatsızlığa zemin hazırlayan hayat tarzı alışkanlıklarını gözden geçirmeleri sağlanıyor. Hastaların düşünce, duygu, davranış döngülerine yönelik farkındalık kazanmalarını ve sağlıklı olma yolunda bilinçli seçimler yapmaları destekleniyor. Kişiye özel uygulamalar ile hastalara sağlıklı başa çıkma yolları kazandırılarak, tedavi motivasyonunun artmasını ve iyilik halinin korunması amaçlanıyor.

Psiko-onkoloji
Ekibimiz ruh ve beden sağlığının ayrılmaz bir bütün olduğuna inanıyor. Bu nedenle kanser teşhisi almış hastaların ve ailelerinin tedavi süreci içerisinde ve sonrasında en uygun psikolojik desteği alması önemlidir. 

Kanser teşhisi, cerrahi girişimler, kemoterapi ve radyoterapi tedavileri bedensel, psikolojik ve sosyal olarak zorlayıcı bir döneme işaret eder. Bu dönem kaygı bozuklukları, depresif duygulanım, uyum sıkıntıları, kişilik özellikleri değişimleri gibi psikolojik sıkıntıların oluşmasına zemin hazırlar. Hasta ve aileleri için kritik olan bu dönemde psikologlarımız psiko-onkoloji çalışmaları çerçevesinde hem hastayı hem de ailelerini ruhsal, duygusal ve işlevsel yönlerden destekleyerek, yaşam kalitesini arttırmayı hedeflerler. Bu doğrultuda bölüm; teşhis almış ya da tedavi görecek hastayla görüşme sağlayarak hastayı anlamak, durumunu beraberce değerlendirmek ve kendisi için en iyi destek programını seçmeyi hedefler. Bu bireysel psikoterapi, aile desteği veya grup desteğini kapsayabilir. 

Yapılan araştırmalar, kanser hastalığı sürecine psikolojik desteğin dahil edilmesinin hastanın ve ailelerinin tedavi sürecini daha rahat ve uyumlu geçirdiğini gösteriyor. Bu nedenle kanser hastalarımıza sadece tıbbi değil psikolojik açıdan da eşlik ediyoruz.