x

Acil Servis

Modern tıbbi cihazlar ile donatılmış olan acil servis, müşahede odalarında, hastaların ilk tedavi ve gözlemleri yapılmaktadır. Ayrıca girişim odaları ve diğer teknik donanımlı odalarda ilk müdahaleler ve tetkikler zaman kaybetmeden yapılabilmektedir.

Acil Servis ünitesi 24 saat hizmet vermektedir. Acil sağlık hizmeti verme esasına göre tam donanımlı Acil ve İlk Yardım Ambulansı bulunmaktadır. Acil servis ünitesi acil muayene ve müşade yatakları ile birlikte 11 adet gözlem yatağına sahiptir. Ayrıca Acil Servis içerisinde 1 adet Röntgen Ünitesi bulunmaktadır. Geniş bekleme salonu ve çok sayıda acil hasta transfer sedyesi parkına sahip olan bu ünite teknolojik hasta izleme cihazları, cerrahi müdahalelere imkân tanıyan müdahale yatakları ile hastaların başka birimlere transfer edilmeden birçok cerrahi işlemin yapılması mümkün kılınmaktadır.

24 saat boyunca Manyetik Rezonans ( MR) , Bilgisayarlı Tomografi gibi özellikli görüntüleme olanakları ile tüm Laboratuvar Tetkikleri gerçekleştirilebilmektedir. Acil Servis birimlerimizdeki hekim tarafından değerlendirilen hastalarımız ilgili tetkikleri hızla yapıldıktan ve sonuçları değerlendirildikten sonra gerekli görüldüğü takdirde ilgili tıbbi bölüme hızla sevk edilmektedir.