x

Laboratuvarlar

Klinik biyokimya, hematoloji, mikrobiyoloji, hormon ve eliza gurubuna dahil testleri hızlı ve güvenilir sonuçlar elde ederek hekimlere klinik tanı ve tedavi aşamalarında yol gösterici ve yardımcı olmaktadır. Klinik biyokimya, hematoloji, mikrobiyoloji, hormon kardiak markırları, hepatit markırları hastanemizde günlük çalışılan testler olup Laboratuvarda çalışılan testlerde sonuç verme süreleri listesini sayfanın alt kısmında bulunan linkten ulaşabilirsiniz.

Sonuç verme süresi belirlenirken; cihaz bakım ve temizliği, kalite kontrol çalışmaları gibi uygulamalar göz önünde bulundurularak, en kısa değil en optimal süre belirlenmiştir.

Genetik testleri, moleküler biyoloji (doğrulama) testleri, patolojik parça testleri ve nadir istenen özellikli testler Ankara’da anlaşma yaptığımız laboratuvarlarda çalıştırılmakta ve

2-10 gün içinde sonuçlar alınmaktadır.Özel testler için test süreleri ile ilgili hastaya bilgi verilmektedir.

Klinik mikrobiyoloji laboratuvarlarımızla her türlü spesifik ve nonspesifik kültür testleri ve antibiyotik duyarlılık testleri yapılmaktadır. Ayrıca gönderilen test materyallerinde tanı amaçlı boyalı ve boyasız mikroskobik testlerde yapılmaktadır. Bundan başka tüm serolojik testlerde en hızlı ve yeni metotlarla çalışılmaktadır. Tüm testleri çalışırken kalite kontrol kriterlerine özellikle önem verilmekte.

Merkezi Laboratuvarında Bulunan Tıbbi Test Cihazları:
Biyokimya Laboratuvarı

1.      Sulu Sistem Tam Otomatik Biyokimya Oto Analizör Cihazı

2.      Hormon Oto Analizörü

3.      Tam otomatik kan sayım cihazı (28 parametreli)

4.      Otomatik Sedimantasyon Cihazı

5.      Koagülasyon Cihazı

 

Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Kültür ve besi yerleri Antibiyogram çalışmaları yapılmaktadır.

Pnömatik Transfer Sistemi
Pnömatik Transfer sistemi sayesinde hastane içinde alınan tahlil numuneleri, ilaç ve tetkik sonuçlarının ilgili birimlere hızlı iletilmesini sağlamaktadır.

Merkezi Laboratuvarda;
Çalışılan testlerin sonuç verme süreleri listesi
Acil çalışılan testler ve sonuç verme süreleri listesi